Udredning

Vi kan lave både psykologiske, pædagogiske og sanse udredninger. Alle vores udredningsmetoder har til formål at generere ny viden og skabe indsigt enten sammen med en borger eller om en borger. Med dette grundlag kan der samarbejdes bedre med borgeren omkring vedkommendes udviklingspotentialer, og generelt kan den sociale indsats rundt om borgeren styrkes.