Individuelle rådgivnings- og selvforståelsessamtaler

Mange af vores kunder efterspørger et individuelt forløb, hvor vi sammen kan arbejde om hvordan man kan leve et godt liv med autisme. Vores rådgivnings- og selvforståelsessamtaler indeholder typisk flg. emner:

  • Energiforvaltning og energihåndtering
  • Afdækning af stressorer og strategier til at håndtere nogle af disse
  • Strukturering af dagen – overblik over aktiviteter
  • Strategier til at begå sig socialt
  • Viden om autismens finurligheder
  • Afdækning af egen tænkning og perspektivering af andres tænkning
  • Træning af nye færdigheder
  • Hvordan ser ”min” autisme ud?

Kontakt os for at høre nærmere.