Selvforståelses- og mestringsforløb i grupper

Autismepotentiales selvforståelses- og mestringsgruppeforløb har form som et kursus og gruppestørrelsen er typisk 5-8 personer. Kurset er særligt tilrettelagt for normalt-højtbegavede unge og voksne med aspergers/autisme, som lider af stress, angst og/eller depression og isolation, og vi oplever rigtig god effekt af disse gruppeforløb. Vores kursister bruger ofte uforholdsmæssigt meget energi på at overkomme hverdagens udfordringer og de profitere typisk meget lidt af de traditionelle pædagogiske og psykologiske interventioner.

Formålet med kursusforløbet er dels:

 • At opleve spejling og et fællesskab med andre unge med lignende udfordringer
 • At opnå selvforståelse og selvaccept, hvilket grundlæggende er med til at skabe en robusthed og livslyst.
 • At få kendskab til egne begrænsninger og udfordringer og identificere hvad der skal til for at mestre hverdagen og et fremtidigt arbejdsliv.
 • At få mindsket stressniveauet og belastningsreaktionerne.

Emner som der undervises i er ofte:

 • Hvad er autisme
 • Autisme i social kontekst
 • ”Joharis Window” viden om sig selv
 • Angst
 • Stress og nedsmeltning
 • Personlig stress profil
 • Den kognitive model
 • Aspie Potentialer og ressourcer/færdighedsvurdering af sig selv
 • Kompenserende tiltag
 • Autistiske fællesskaber og netværk

Der skabes et autismevenligt og trygt miljø rundt om undervisningen hvilket typisk muliggør megen dialog samt fælles rådgivning borgerne i mellem.

Når kurset afsluttes inviteres hver deltager til et møde, hvor der udleveres et kursusbevis, samt skriftlig anbefaling på hvad der kan være hensigtsmæssigt at arbejde videre med både personligt og job/uddannelsesrelateret. Efter gennemført kursus, afholdes der møde på det tilknyttede Jobcenter hvor kursusdeltager, kursusholder, sagsbehandler og øvrige netværk evaluerer forløbet sammen.

Alle mennesker har brug for fællesskaber men på forskellige måder. Vi har stor erfaring med at skabe netværk og fællesskab. I forbindelse med vores selvforståelsesgrupper, yder vi støtte og hjælp til at oprette lokale interessegrupper og/eller støtte til at komme ind i eksisterende netværk, både fysiske og online.

Kontakt gerne Thea herom, da hun koordinerer disse gruppeforløb.