Specialister i Autismerådgivning

Vi leverer specialiseret autismerådgivning, mentorstøtte og psykolog-bistand til unge og voksne med autisme.

Selvforståelses- og mestringsforløb

Vi afholder selvforståelseskursus og andre gruppe forløb i vores lokaler i Aarhus N.

Ny pædagogisk metode

Klub Klods er navnet på den metode vi udvikler i  samarbejde med Langagerskolen og Aarhus Universitet. Klub Klods er motiverende sociale læringsforløb, hvor børn med autisme kan udvikle deres samarbejdskompetencer gennem leg.

Autismespecialister

Vi har hver især arbejdet indenfor autismeområdet gennem mange år og leverer specialiseret autismerådgivning, selvforståelseskurser samt psykologisk pædagogisk-bistand til børn, unge og voksne med en autisme/aspergers diagnose. Dertil hjælper vi fagfolk der ønsker at efteruddanne sig inden for autismeområdet.

Læs mere om vores ydelser

Stress, angst og depression

80-90% af normalbegavede unge og voksne med autisme og aspergers syndrom lider af stress, angst og/eller depression, og det kræver specialistviden om autisme for at håndtere og mindske disse lidelser. Vi tilbyder såvel samtaleforløb som selvforståelseskurser som sigter mod at reducere disse belastningsreaktioner. Vi har udviklet et særligt selvforståelses- og mestringsforløb.

Læs mere om vores kursus

En nytænkende autismetilgang

AutismePotentiale er et lille kvalitetsbevidst firma med ​passionerede medarbejdere​​, som arbejder ud fra en udpræget ressourceorienteret tilgang. I vores optik er autisme ikke en lidelse, men en betegnelse for en personlighedstype, som typisk får vanskeligt ved at få sine kompetencer og potentiale i spil i nutidens samfund. Vi ved at autistiske mennesker kan udvikler deres talenter, færdigheder og personlighed i trygge og motiverende fællesskaber og det forsøger vi at facilitere.

Læs mere om os