Autismespecialister

Vi leverer specialiseret autismerådgivning, mentorstøtte, selvforståelseskurser samt psykolog-bistand til normaltbegavede unge og voksne med en autisme/aspergers diagnose. Læs mere om vores ydelser her.

Behandling af angst og depression

80-90% af normalbegavede unge og voksne med autisme og aspergers syndrom lider af stress, angst og/eller depression, og det kræver specialistviden om autisme for at mindske disse lidelser, og vi tilbyder såvel samtaleforløb som selvforståelseskurser som sigter mod at reducere disse belastningsreaktioner. Vi har udviklet et særligt selvforståelses- og mestringsforløb som du kan læse mere om her

Beskæftigelse og uddannelse

Mange autistiske mennesker oplever stress og har flere nederlag i forhold til beskæftigelse eller uddannelse. Vi tilbyder mentor-forløb som baner vejen for en meningsfuld uddannelse eller beskæftigelse, hvor den enkeltes potentialer kan styrkes og udvikles.

En nytænkende autismetilgang

AutismePotentiale er er lille kvalitetsbevidst firma med passionerede medarbejdere, som arbejder ud fra en udpræget ressourceorienteret tilgang. I vores optik er autisme en betegnelse for en personlighedstype, som typisk får vanskeligt ved at få sine kompetencer og potentiale i spil i nutidens samfund.