Selvforståelses kursus

Vi starter nyt selvforståelses kursus onsdag d. 9 februar. Kontakt Thea for mere info.

Specialister i Autismerådgivning

Vi leverer specialiseret udredning, vejledning, kurser, mentorstøtte og samtaler.

CollaboLearn

Ny metode til social læring gennem leg.

Autismespecialister

Vi har hver især arbejdet inden for autismeområdet gennem mange år og leverer tilsammen en bred vifte af ydelser som vidner om en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. Vi byder fx på samtaleforløb, selvforståelseskurser, forælderkurser, supervision og efteruddannelse af fagfolk, pædagogiske, sansemæssige og psykologiske udredninger, yoga, åndedræt og meget mere. Alle vore ydelser er bundet op på teori og forskning og har en ressourcefokuseret tilgang, dvs. vi starter med de talenter, potentialer og strategier som allerede er.

Læs mere om vores ydelser

En nytænkende autismetilgang

AutismePotentiale er et udpræget kvalitetsbevidst firma med ​passionerede medarbejdere​​, som lægger liv og sjæl i hver enkelt opgave. Vores afsæt er, at autisme/aspergers og ADHD ikke er forstyrrelser, men betegnelser for en gruppe mennesker, som typisk får vanskeligt ved at få sine kompetencer og potentiale i spil i nutidens samfund. Vi ser gang på gang hvordan autistiske mennesker kan bryde ud af ensomhed og psykisk mistrivsel ved at få fokus på deres talenter, færdigheder og personlighed i trygge og motiverende fællesskaber.

Læs mere om os