Autistisk mentor

Forskning og praksis viser entydig hvor vigtigt det er for autistiske mennesker at føle sig set, hørt og forstået

Specialister i Autismerådgivning

Vi leverer specialiseret udredning, vejledning, kurser, mentorstøtte og samtaler

CollaboLearn

 Hvordan vi stilladserer social læring gennem leg.

Motiverende og meningsfulde indsatser

AutismePotentiale er et praksisfællesskab af passionerede autismekonsulenter, som lægger liv og sjæl i hver enkelt opgave. Vores kompetencer dækker bredt og vi samarbejder med autistiske børn, unge og voksne og deres netværk om fx psykiske problemstillinger, om sensoriske udfordringer og stress, om ensomhed, dating, hverdagsstrategier, meningsløshed og forkerthedsfølelse og meget mere. Vi ser gang på gang hvordan autistiske mennesker kan bryde ud af ensomhed og psykisk mistrivsel ved at få fokus på deres talenter, færdigheder og personlighed i trygge og motiverende læringsfællesskaber. Vi tænker kreativt i vores tilrettelæggelse af indsatsen, og anvender de formater, materialer og lokationer, som giver mening for borgeren.

Læs mere om vores ydelser

Autismespecialister 

AutismePotentiale arbejder hyppigt som eksterne konsulenter ude i kommunerne, hvor der er brug for specialviden og en ny tilgang til ofte fastlåste borgere eller målgrupper. Tilsammen kan vi tilbyde bred vifte af ydelser som vidner om en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. Vi byder fx på samtaleforløb, selvforståelseskurser, forælderkurser, supervision og efteruddannelse af fagfolk, pædagogiske, sansemæssige og psykologiske udredninger, yoga, dating rollespil, netværksgrupper og meget mere. Alle vore ydelser er bundet op på teori og forskning og har en ressourcefokuseret tilgang, dvs. vi starter med de talenter, potentialer og strategier som allerede er.

Læs mere om os