Supervision og vejledning

Problemfyldte situationer i arbejdet med mennesker kræver kreativitet og selvstændig refleksion. Der findes ikke teorier og metoder vi som fagfolk blindt kan bruge overfor en borger.

I stedet skal vi i samarbejde med borgeren, dets netværk og kollegaer finde frem til, hvad den problemfyldte situation handler om, og herud fra kvalificere den pædagogiske indsats.
Denne specialpædagogiske proces, kan vi hjælpe Jer med at mestre.