Om os

Vi er en gruppe selvstændige autismespecialister som samarbejder om at levere den bedste indsats i forhold børn, unge og voksne med autisme.

Lissen – Psykolog med speciale i autisme

Lissen er uddannet psykolog (cand.psych.) og har tidligere arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien og på Langagerskolen, en specialskole for elever med autisme og/eller svær ADHD. Lissen arbejder grundlæggende for at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte, og møder derfor mennesker dér hvor de er, med fokus på ressourcerne og udviklingsmulighederne hos både den enkelte og i netværket. Lissen har erfaring med samtaler med mennesker med autisme, rådgivning af forældre eller andre personer i netværket, kurser for forældre, undervisning og supervision af fagligt personale, samt udredning og undersøgelser (f.eks. intelligenstests). Udredningsopgaver foregår i samarbejde med en børne- ungdomspsykiater. I forhold til tematikker, har Lissen særligt fokus på stress og stresshåndtering, søvn, udadreagerende adfærd og konflikthåndtering, selvforståelse samt psykiske overbygninger (f.eks. angst). Lissen er certificeret i Cool Kids og Cool kids AST (målrettet børn/unge med autisme).

Lissen er også en del af Midtbypsykologerne i Silkeborg og er VISO-specialist.

Kontakt Lissen på psykolog@lissentoennies.dk eller på telefon 30410174

Maria – Yogalærer med med speciale i autisme

Maria er uddannet pædagog og har 10 års erfaring indenfor det specialiserede autismeområde for voksne. Centrum for Marias arbejde er at skabe trivselsfremmende forløb igennem rådgivning og vejledning til voksne med autisme samt deres netværk, hvor det er den enkeltes oplevelse og forståelse af eget liv der er i centrum. Maria frembringer fokus på den enkeltes ressourcer, motivation og mestringsstrategier i hverdagen samt hvilke indsatser der skal til for at mestre hverdagslivet udfordringer. Derudover har Maria også erfaring med meget belastede borgere med komplekse udfordringer såsom udadreagerende adfærd og isolation.
Maria er uddannet yogalærer og tilbyder en trivselsfremmende fysisk praksis igennem særlig tilrettelagt yogaforløb for voksne med autisme. Igennem yogaens øvelser og åndedrætsteknikker er der fokus på at øge kropsbevidsthed, afbalancere hjernes arousalniveau og kroppens respons på sanseindtryk samt give strategier til at håndtere stressreaktioner. Yogaforløbet kan kombineres med sideløbende trivsel- og selvforståelsessamtaler, og vi oplever hvordan en kombination af både krop og psyke i forløbene går rigtig godt hånd i hånd.

Kontakt Maria på maria@autismepotentiale.dk eller på telefon 25399882

Charlotte – Ergoterapeut med speciale i sanseprofiler

Charlotte har 20 års erfaring fra Regionspsykiatrien og har hermed indgående kendskab til de det brede spektrum af psykiatriske sygdomme. Charlotte har således arbejdet med de unge og voksne med autisme som lider under en psykisk sygdom, fx depression, spiseforstyrrelse, psykotiske gennembrud mv. Siden 2013 har hun specialiseret sig i sanseprofiler og anvender sin viden om sanserne som sin primære tilgang i samarbejdet med borgerne og fagfolk.
Charlotte er en erfaren underviser også, og kan bookes til oplæg i forhold til autisme og sanser samt brugen af sanseprofiler i det pædagogiske arbejde.

Charlotte har egen klinik i Fredericia, se: www.sanseprofilen.dk.

Kontakt Charlotte på: info@sanseprofilen.dk eller på 21737796

Thea - Pædagogisk konsulent med speciale i autisme

Thea er uddannet pædagog og har både arbejdet indenfor børn og unge området med autistiske børn i døgnregi, i voksen-autisme området i Region Midt og sidst som selvstændig autismespecialist.

Thea har både erfaring med at lave beskæftigelsesfremmende indsatser og arbejdsmarkedsafklaring, etablere og afholde rådgivning i grupper samt individuelle samtaleforløb. Theas tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret, hvilket i praksis betyder at samtaler og samvær tager afsæt i den enkeltes forudsætninger for at indgå. Altså, at møde den enkelte hvor han/hun er, og holde fokus på det som virker og lige så, hvad der skal til for at kunne mestre nye færdigheder. Thea har stort fokus på at skabe tillidsfulde relationer og bygge bro imellem det autistiske menneske og dets netværk, således at der opleves en meningsfuld sammenhæng.

Kontakt Thea på: thea@autismepotentiale.dk eller på 40720002

Rikke – Psykolog med speciale i autisme og læreprocesser

Rikke modtager desværre ikke klienter i øjeblikket.

Rikke er passiv ejer af AutismePotentiale og uddannet psykolog. Hun har arbejdet med alskens autismespecifikke problemstillinger gennem hendes 13 år som autismespecialist. Rikkes fokus er, at skabe nye positive fortællinger om autistiske mennesker, som åbner op for nye muligheder og tiltag, hvor det autistiske og de særlige interesser bliver vendt til at være netop de ressourcer, der kan bygges på.

Rikke er også stifter af CollaboLearn projektet som er en innovativ tilgang til social læring gennem leg. Se mere på : www.collabolearn.dk

Lige nu arbejder Rikke på VIA University College og bruger sin tid på mental sundhedfremme mere generelt. 

Kontakt Rikke på: rikke@autismepotentiale.dk
eller på 40427322

Line Gebauer, Psykolog og Ph.D

Line har arbejdet indenfor autismefeltet siden 2010. Line har erfaring med psykologiske undersøgelser, samtaler med unge og voksne med autisme (fra 10 år og op), rådgivning til familier og skoler, samt selvforståelsesforløb for mennesker med autisme. Line arbejder med udgangspunkt i hvordan unik sansebearbejdning og sensorisk læring hos mennesker med autisme påvirker deres måde at forholde sig til verden, andre mennesker og sig selv. Line er lektor ved Aarhus Universitet og har arbejdet med en bred vifte af forskning indenfor autismeområdet. Hun er optaget af relevant og praksisnær formidling af den nyeste viden igennem oplæg, kurser og fagprofessionel supervision.

Line har også egen praksis, se: https://www.linegebauer.dk/

Kontakt Line på psykolog@linegebauer.dk eller på telefon 30275790