Om os

Vi er seks selvstændige autismespecialister som samarbejder om at levere den bedste indsats i forhold børn, unge og voksne med autisme. ​Vi har et praksisfællesskab med undervisningslokaler og samtalerum i Trige ved Aarhus nord og vi kører gerne ud til institutioner, bosteder, skoler, jobcenter, private mm.

Rikke – Psykolog med speciale i autisme

Rikke er uddannet psykolog (cand.psych.) og har arbejdet først som psykolog i Region Midtjyllands Autismefokus i mange år og siden som selvstændig autismespecialist. Rikke har arbejdet med alskens autismespecifikke problemstillinger gennem hendes 11 år som autismespecialist. Rikkes fokus er, at skabe nye positive fortællinger om autistiske mennesker, som åbner op for nye muligheder og tiltag, hvor det autistiske og de særlige interesser bliver vendt til at være netop de ressourcer, der kan bygges på.

Gennem årene har Rikke skabt et bredt nationalt og internationalt netværksfælleskab, hvormed firmaets viden indenfor autismefeltet løbende opdateres og udvides.

Lige nu arbejder Rikke det meste af tiden på at udvikle en ny pædagogisk metode sammen med Langagerskolen og Aarhus Universitet.

Kontakt Rikke på: rikke@autismepotentiale.dk
eller på 40427322

Thea – Pædagogisk konsulent med speciale i autisme

Thea er uddannet pædagog og har både arbejdet indenfor børn og unge området med autistiske børn i døgnregi, i voksen-autisme området i Region Midt og sidst som selvstændig autismespecialist.
Thea har både erfaring med at lave beskæftigelsesfremmende indsatser og arbejdsmarkedsafklaring, etablere og afholde rådgivning i grupper samt individuelle samtaleforløb. Theas tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret, hvilket i praksis betyder at samtaler og samvær tager afsæt i den enkeltes forudsætninger for at indgå. Altså, at møde den enkelte hvor han/hun er, og holde fokus på det som virker og lige så, hvad der skal til for at kunne mestre nye færdigheder. Thea har stort fokus på at skabe tillidsfulde relationer og bygge bro imellem det autistiske menneske og dets netværk, således at der opleves en meningsfuld sammenhæng.

Kontakt Thea på: Thea@autismepotentiale.dk eller på 40720002

Christina – Pædagogisk konsulent med speciale i autisme

Christina har 16 års erfaring med det specialiserede autismeområde. Først fra et specialiseret døgn- og beskæftigelsestilbud for unge og voksne med autisme og senere som VISO-specialist og pædagogisk konsulent i et psykologcenter. Christina har stor erfaring med at undervise, supervisere, udføre pædagogiske udredninger og pædagogisk rådgivning til fagpersoner, forældre samt afholde selvforståelsessamtaler. Christina samarbejder typisk med både med autistiske mennesker og deres netværk energiforvaltning, stressreducering, strategier til at lære nye færdigheder og brugen af konkrete pædagogiske autismevenlige principper og tilgange i hverdagen.

Christina har også sin praksis 5 km nord for Vejle.

Kontakt Chrstina på christina@autismepotentiale.dk eller 22536486

Charlotte – Ergoterapeut med speciale i sanseprofiler

Charlotte har 20 års erfaring fra Regionspsykiatrien og har hermed indgående kendskab til de det brede spektrum af psykiatriske sygdomme. Charlotte har således arbejdet med de unge og voksne med autisme som lider under en psykisk sygdom, fx depression, spiseforstyrrelse, psykotiske gennembrud mv. Siden 2013 har hun specialiseret sig i sanseprofiler og anvender sin viden om sanserne som sin primære tilgang i samarbejdet med borgerne og fagfolk.
Charlotte er en erfaren underviser også, og kan bookes til oplæg i forhold til autisme og sanser samt brugen af sanseprofiler i det pædagogiske arbejde.
Charlotte har egen klinik i Fredericia og arbejder primært i områderne omkring Kolding, Vejle, Fredericia, Aabenraa og Sønderborg. Se evt. www.sanseprofilen.dk

Kontakt Charlotte på: info@sanseprofilen.dk eller på 21737796

Lissen – Psykolog med speciale i autisme

Lissen er uddannet psykolog (cand.psych.) og har tidligere arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien og på Langagerskolen, en specialskole for elever med autisme og/eller svær ADHD. Lissen arbejder grundlæggende for at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte, og møder derfor mennesker dér hvor de er, med fokus på ressourcerne og udviklingsmulighederne hos både den enkelte og i netværket. Lissen har erfaring med samtaler med mennesker med autisme, rådgivning af forældre eller andre personer i netværket, kurser for forældre, undervisning og supervision af fagligt personale, samt udredning og undersøgelser (f.eks. intelligenstests). I forhold til tematikker, har hun særligt fokus på stress og stresshåndtering, søvn, udadreagerende adfærd og konflikthåndtering, selvforståelse samt psykiske overbygninger (f.eks. angst).

Lissen har også egen klinik i Silkeborg: www.lissentoennies.dk

Kontakt Lissen på psykolog@lissentoennies.dk eller på telefon 30410174

Maria – Pædagogisk konsulent med speciale i autisme

Maria er uddannet pædagog og har 10 års erfaring indenfor det specialiserede autismeområde for voksne. Centrum for Marias arbejde er at skabe trivselsfremmende forløb igennem rådgivning og vejledning til voksne med autisme samt deres netværk, hvor det er den enkeltes oplevelse og forståelse af eget liv der er i centrum. Maria frembringer fokus på den enkeltes ressourcer, motivation og mestringsstrategier i hverdagen samt hvilke indsatser der skal til for at mestre hverdagslivet udfordringer. Derudover har Maria også erfaring med meget belastede borgere med komplekse udfordringer såsom udadreagerende adfærd og isolation.
Maria er uddannet yogalærer og tilbyder en trivselsfremmende fysisk praksis igennem særlig tilrettelagt yogaforløb for voksne med autisme. Igennem yogaens øvelser og åndedrætsteknikker er der fokus på at øge kropsbevidsthed, afbalancere hjernes arousalniveau og kroppens respons på sanseindtryk samt give strategier til at håndtere stressreaktioner. Yogaforløbet kan kombineres med sideløbende trivsel- og selvforståelsessamtaler, og vi oplever hvordan en kombination af både krop og psyke i forløbene går rigtig godt hånd i hånd.

Kontakt Maria på maria@autismepotentiale.dk eller på telefon 25399882