Rikke – Psykolog med speciale i autisme

Rikke er uddannet psykolog (cand.psych.) og har arbejdet som intern og ekstern psykolog inden for voksen-autismeområdet i Region Midtjylland. Her har Rikke opnået erfaring med kognitiv testning og resursefokuserede udredninger. Ligeså har Rikke erfaring i samtaleforløb med autistiske borgere og deres netværk, samt i undervisning og rådgivning af pædagogisk, psykologisk, læge-, social- og lærerfagligt personale i autismespecifikke spørgsmål. Via udredningerne og rådgivninger er det Rikkes fokus, at skabe nye positive fortællinger om autistiske mennesker, som åbner op for nye muligheder og tiltag, hvor det autistiske og de særlige interesser bliver vendt til at være netop de ressourcer, der kan bygges på.

Rikke  har mange års erfaring som VISO specialist inden for autismeområdet, og har dertil autistiske pårørende, som har udfoldet deres autismepotentiale.

Gennem årene har Rikke skabt et bredt nationalt og internationalt netværksfælleskab, hvormed firmaets viden indenfor autismefeltet løbende opdateres og udvides.

Thea – Pædagogisk konsulent med speciale i autisme

Thea er uddannet professionsbachelor til pædagog og har arbejdet indenfor børn og unge området med autistiske børn i døgnregi. De sidste 8 år i voksen-autisme området  i Region Midt. Her har Thea opnået erfaring med at lave beskæftigelsesfremmende indsats og arbejdsmarkedsafklaring.

Thea har stor erfaring med at etablere og afholde rådgivning i grupper samt individuelle kognitive samtale forløb. Theas tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret, hvilket i praksis betyder at samtaler og samvær tager afsæt i den enkeltes forudsætninger for at indgå. Altså, at møde den enkelte hvor han/hun er, og holde fokus på det som virker og ligeså, hvad der skal til for at kunne mestre nye færdigheder.

Thea har stort fokus på at skabe tillidsfulde relationer og bygge bro imellem det autistiske menneske og dets netværk, således at der opleves en meningsfuld sammenhæng.Click edit button to change this text.