AutismePotentiale levere en række ydelser som grupperer sig indenfor tre kerne-indsatsområder.

Uddannelse
og Bekræftelse

 • Mentorforløb, hvilket fx rummer:
 • Hjælp til at skabe de rette betingelser på en arbejdsplads
 • Støtte til at finde meneingsfulde praktikker
 • Støtte til at indlede og fastholde et uddanelsesforløb
 • Brobygger mellem borger, praktiksted og jobcenter

Netværk
og Fællesskaber

 • Oprettelse af små, lokale interessegrupper
 • Oprettelse af små, lokale erfaringsgrupper
 • Rådgivningsgrupper, hvor en fagperson holder oplæg om relevante temaer
 • Støtte til at deltage i veletablerede netværk og fællesskaber

Viden
og Indsigt

 • Psykologisk udredning
 • undervisning, vejledning og rådgivning til pårørende og fagfolk
 • Selvforståelse og mestringsforløb
 • Livskvalitetsmålinger og dokumentation af pædagogisk praksis