Kommuner

[custom_menu_wizard menu=”Ydelser Menu” title=”Ydelser”]
Vi tilbyder en bred vifte af ydelser (se listen nedenfor) til den sociale sektor, og fælles for dem alle er, at generere viden og skabe indsigt, således der kan skabes grundlag for at yde den rette støtte og samarbejde med borgeren omkring vedkommendes udviklingspotentialer. Vores erfaring er også, at en konstruktiv autismeforståelse, sprogbrug og pædagogiske redskaber er med til at øge den faglige trivsel.

Vi tilbyder:

  • Udredning af kognitivt funktionsniveau, støttebehov og optimal tilgang
  • Pædagogisk vejledning og rådgivning
  • Efteruddannelse og supervision til pædagogisk personale
  • Konsultativ sparring vedr. etablering af nye kommunale botilbud for autistiske borgere
  • Samtaleforløb og projektgrupper med autistiske borgere
  • Angstbehandling og selvforståelsesforløb
  • Rådgivning til familier
  • Effektmåling af sociale indsatser
  • Tovholderfunktion, hvor vi sikrer at borgere oplever en koordineret og veltilrettelagt indsats samt en høj grad af borgerindflydelse
  • Brobygning, hvor vi sikrer, at der er sammenhæng og veltilrettelagte overgange mellem fx uddannelse, job, ny bolig, nyt tilbud

Som erfarne autismekonsulenter og VISO specialister ved vi, det har stor betydning, at autistiske borgeres udviklingsmuligheder bliver mødt med specialviden og forståelse. Samarbejdet med autistiske mennesker er ofte kompliceret og fordrer, at medarbejderne omkring dem uddannelsesmæssigt bliver klædt på til at forebygge, at problemerne vokser sig store, og til at forbedre den enkeltes udviklingsmuligheder og livsudfoldelse.

Medarbejderes trivsel afhænger samtidig af, at de har de nødvendige pædagogiske redskaber, som kan sikre, at de opfatter sig selv som kompetente fagpersoner, der kan gøre en forskel for borgeren.