Skole og uddannelse

[cmwizard menu=”Ydelser Menu” title=”Ydelser”]
Om I er en specialskole, en friskole, en folkeskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, så kan AutismePotentiale hjælpe Jer med inklusion af autistiske elever, herunder at formidle den fornødne viden, de fornødne redskaber og skabe retning i det specialpædagogiske arbejde.

Vi kan fx tilbyde Jer:

  • Pædagogiske og psykologiske udredninger af elevens individuelle ressourcer, læringsstil og støttebehov.
  • Undervisning og rådgivning til fagfolk, herunder fx tilrettelæggelse af undervisningsforløb og specialpædagogiske redskaber til bedre samarbejde og kommunikation
  • Konsultation og supervision
  • Brobygning hvor vi sikrer, at der er sammenhæng og veltilrettelagte overgange mellem fx forskellige skoletilbud eller fra skole til beskæftigelse
  • Mentorstøtte i forhold til at motivere elever til at gennemføre uddannelser samt eksamensforberedelse
  • Samtaleforløb og projektgrupper med elever
  • Systematisk dokumentation af elevens trivsel

Der ligger en stor inklusionsindsats og specialpædagogisk arbejde i uddannelsessektoren i dag. Vi kan ikke have en målsætning om, at de børn og unge som har et andet interaktions- og reaktionsmønstre end de fleste, lærer at opføre sig ordentligt og bare tilpasser sig over tid. Inklusion handler derimod om at gøre børn og unge med særlige forudsætninger, til en betydningsfuld del af et fællesskabet og give dem erfaringer med at lykkes.