Viden og indsigt

[cmwizard menu=”Ydelser Menu” title=”Ydelser”]
Vi tilbyder en bred vifte af ydelser som omhandler at generere viden og skabe indsigt, således der kan skabes grundlag dels for personlig udvikling og dels for at yde den rette støtte og samarbejde med borgeren omkring vedkommendes udviklingspotentialer. Vi tilbyder:

  • Psykologisk udredning af kognitivt funktionsniveau, arbejdsevne, resurseprofil støttebehov og optimal tilgang (PSYK 141)
  • Undervisning, rådgivning og supervision af socialfagligt personale
  • Efteruddannelse og supervision til pædagogisk personale
  • Konsultativ sparring vedr. etablering af nye kommunale botilbud for autistiske borgere
  • Selvforståelses- og mestringsforløb
  • Samtaleforløb med autistiske unge og voksne
  • Angstbehandling og depressionsforebyggende behandling
  • Rådgivning til familier
  • Effektmåling af sociale indsatser