Uddannelse og erfaring

[custom_menu_wizard menu=”Om Os menu” title=”Om os”]
Psykolog med speciale i autisme

rikke_pictureRikke Steensgaard er uddannet cand.psych. og har arbejdet som intern og ekstern psykolog inden for voksen-autismeområdet i Region Midtjylland. Her har Rikke opnået erfaring med kognitiv testning og resursefokuserede udredninger. Ligeså har Rikke erfaring i samtaleforløb med autistiske borgere og deres netværk, samt i undervisning og rådgivning af pædagogisk, psykologisk, læge-, social- og lærerfagligt personale i autismespecifikke spørgsmål. Via udredningerne og rådgivninger er det Rikkes fokus, at skabe nye positive fortællinger om autistiske mennesker, som åbner op for nye muligheder og tiltag, hvor det autistiske og de særlige interesser bliver vendt til at være netop de ressourcer, der kan bygges på.

Rikke  har mange års erfaring som VISO specialist inden for autismeområdet, og har dertil autistiske pårørende, som har udfoldet deres autismepotentiale.

Gennem årene har Rikke skabt et bredt nationalt og internationalt netværksfælleskab, hvormed firmaets viden indenfor autismefeltet løbende opdateres og udvides.

Thea MaibomThea Maibom er uddannet pædagog  og har mange års erfaring  i arbejdet med  autistiske mennesker i forskellige pædagogiske kontekster. Thea har gennem en lang årrække arbejdet som mentor for autistiske unge og voksne. Dvs. ydet støtte og vejledning til autistiske personer og sikret en positiv udvikling. Blandet andet ved at være brobygger imellem borger- jobcenter og virksomhed samt etablere erhvervspraktikker og forløb på videregående uddannelser.

Theas mission er skabe gode vilkår for autistiske mennesker på arbejdspladser og uddannelses institutioner, samt at skabe netværk og meningsfulde fælleskaber.
Thea henvender sig således til unge og voksne, som har stået udenfor beskæftigelse over en lang periode, unge som oplever social isolation og som har brug for støtte til at finde sit potentiale og støtte til at få skabt et ligestillet netværk.