Logo

Med vores logo har vi forsøgt at illustrere dels vores autismeforståelse og tilgang i samarbejdet med autistiske mennesker:
Vores autismeforståelse bygger til dels på en nyere autismeteori, Intense World Theory, som er fremkommet via neurovidenskabelige studier. Teorien beskriver autisme som en konsekvens af en højenergisk hjerne, som gør verden voldsom intens. Studier viser, at autistiske mennesker bearbejder sanseindtryk og informationer for komplet, fordi neurale mikrokredsløb i hjernen er højaktive. De adfærdstræk som er karakteristiske for autisme skal således forstås som mestringsstrategier til at mindske intensiteten af det de hører, ser, føler og tænker og husker.
I tråd med nyere læringsteori tror vi på at den optimale tilgang til at samarbejde med autistiske mennesker om læring og udvikling i høj grad handler om samspil og kommunikation. Med en relationsfokuseret tilgang skabes det fornødne fundament for en helhedsorienteret og trivselsfremmende indsats – dette til forskel fra den ”hensyntagende” pædagogik, der kompenserer for det autistiske menneskes vanskeligheder, og tager afsæt i, at autistiske mennesker mangler socialkommunikative kompetencer.