Pædagogisk/socialfagligt personale

[custom_menu_wizard menu=”Målgrupper menu” title=”Målgrupper”]
En succesfuld indsats er aldrig alene personcentreret – for problemet er aldrig personen selv. Autistiske mennesker har ofte stor gavn af selvforståelsesforløb hvor de støttes i at erkende og udvikle egne kompetencer og ressourcer. Men en ligeså vigtig indsats er, at  ændrer omgivelsernes syn på og måde at møde det autistiske menneske på. Sigtet med vore ydelser til pædagogisk og socialfaglig personale er at få fuld potentiale af den pædagogiske/socialfaglige indsats.