Pårørende

[custom_menu_wizard menu=”Målgrupper menu” title=”Målgrupper”]
Det kan være svært som pårørende at vide hvordan man bedst støtter en autistisk pårørende til øget trivsel og udvikling. Det er vores erfaring, at vi kan tilføre nye perspektiver på det autistiske menneske som giver anledning til et anderledes sprogbrug og en anden måde at være sammen på, hvilket tilsammen giver bedre udviklingsbetingelser for den autistiske person.