Skæve eksistenser

[custom_menu_wizard menu=”Målgrupper menu” title=”Målgrupper”]
Vores ydelser omhandler typisk autistiske mennesker med komorbide lidelser – dvs. autistiske mennesker med andre psykiatriske tillægsdiagnoser eller ledsagende tilstande såsom: angst (fx OCD) , søvnforstyrrelser, depression, mikropsykoser, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, misbrug og isolation. Derudover kan autistiske mennesker også udfordret være af: ADHD, Tourette, epilepsi, ordblindhed og indlæringsvanskeligheder.

Vi har stor erfaring med de såkaldte NLD profiler – dvs. mennesker med en skæv kognitiv profil, hvilket adfærdsmæssigt minder meget om en autismetilstand. Vi arbejder også med unge og voksne hvor det er en ADHD profil, som fylder mest.

Vore ydelser kan også omfatte autistiske mennesker med uerkendt og/eller uudnyttet potentiale. Mennesker som er ”gået i stå”, som føler, at de ikke passer ind i de tilbud, som er tilgængelige eller som har ønsker og drømme der er svære at realisere.