Thea Maibom

thea 5

Pædagogisk konsulent med speciale i autisme

Thea er uddannet professionsbachelor til pædagog og har arbejdet indenfor børn og unge området med autistiske børn i døgnregi. De sidste 8 år i voksen-autisme området  i Region Midt. Her har Thea opnået erfaring med at lave beskæftigelsesfremmende indsats og arbejdsmarkedsafklaring.

Thea har stor erfaring med at etablere og afholde rådgivning i grupper samt individuelle kognitive samtale forløb. Theas tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret, hvilket i praksis betyder at samtaler og samvær tager afsæt i den enkeltes forudsætninger for at indgå. Altså, at møde den enkelte hvor han/hun er, og holde fokus på det som virker og ligeså, hvad der skal til for at kunne mestre nye færdigheder.

Thea har stort fokus på at skabe tillidsfulde relationer og bygge bro imellem det autistiske menneske og dets netværk, således at der opleves en meningsfuld sammenhæng.